Zganiatacz

Zgniatacz walcowy

Zgniatacz walcowy jest przeznaczony do rozgniatania rozdrabiania ziarna zbóż na śrutę w celu zwiększenia strawności oraz do dokładniejszego wymieszania z innymi paszami. Zboże przed zgniataniem powinny być wstępnie oczyszczone, nie może zawierać kamieni, śrub, gwoździ i innych przedmiotów. Zgniatanie zboża w którym znajdują się metalowe przedmioty doprowadzić może do zniszczenia powierzchni roboczej walców lub uszkodzenia zgniatacza. Podanie paszy z zawartością przedmiotów metalowych może spowodować choroby zwierząt.

Social media